Kalendarium

Kalendarium

 

Raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane w roku 2019 będą publikowane w następujących terminach:

 


jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2018 r. - 14.02.2019 r.

jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r. - 14.05.2019 r.

jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2019 r. - 14.08.2019 r.

jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r. - 14.11.2019 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany w dniu 31.05.2019 r. 


Adatex Deweloper S.A 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 34/10 NIP 6922492411 REGON 021441191 KRS 0000451245